Vad vi gör

Läs mer om vad vi gör och hur vi arbetar för att få flera unga i sysselsättning

Vad gör Föreningen
Skarpt Läge?

Föreningen Skarpt Läge hjälper unga vuxna 16-30 år med att hitta arbete och rätt sysselsättning via våra olika mötesplatser och aktiviteter.
Sedan 2014 har vi hjälp över 1000 unga vuxna i Västra Götaland ut i arbetslivet.

Föreningen arbetar som en sluss mellan
arbetssökande unga, näringslivet, skola,
föreningsliv och utbildningsinstanser.

Bakgrund:

Föreningen Skarpt Läge bildades år 2017.
Det är dock inte första steget utan resan innan föreningen bildades har varit lång.
Lotta Susanne Forsberg och Fredrik Karlsson har anordnat jobbmässan ''Skarpt Läge'' sedan 2014.
Med kostnadseffektiva och enkla lösningar har Skarpt Läge mässorna skapat över 800 arbeten för unga i Västra Götaland.


Föreningens ändamål:

Föreningen har till ändamål att tillgodose målgruppen ungdomar och unga vuxnas betydelse på arbetsmarknaden.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att skapa mötesplatser och möjligheter för arbete, praktik och studier.

Metoder:

Mötesplatsen SKARPT LÄGE
Föreningen skapar fysiska mötesplatser med fokus på arbete och studier.
Den mest välbesökta är jobbmässan ''Skarpt Läge'' som anordnats varje år sedan starten 2014.
Föreningen har även gjort riktade mötesplatser såsom tidigare At your service, som riktade sig till företag och besökare inom besöksnäringen och serviceyrken. Jobbmässor i gymnasieskolor har även anordnats.

Jobbpoolen - www.skarpjobbpool.se
Skarpt Läge Jobbpoolen fungerar som en digital mötesplats där unga 16-30år träffas för att få lära sig mer om hur de söker arbete, får direktkontakt med näringslivet och med arbetsmarknaden.
Jobbpoolen är en läroplattform för att hjälpa unga hitta sin sysselsättning, både fysiskt och digitalt.

Jobbpoolen är även öppen för arbetsgivare som kan rekrytera direkt ifrån jobbpoolen och annonsera sina tjänster direkt till målgruppen. Arbetsgivare kan även få tips och handledning om hur de bättre kan arbeta med målgruppen.

Besök Jobbpoolen på: www.skarpjobbpool.se

Proaktiv ''Jobbskola''
Vi besöker och samarbetar med flera gymnasieskolor/ungdomsföreningar,
där vi handleder ungdomar i hur man söker arbete och vidgar sitt kontaktnätverk,
det gör vi via våra proaktiva workshopstillfällen kallat ''Jobbskolan'', som kan ges vid ett eller flertalet tillfällen.

''Jobbskolan'' har många olika riktningar för olika målgrupper:

  • Gymnasieelever.
  • Unga som söker sitt första sommarjobb.
  • Nyanlända.
  • Unga med funktionsvariation.
  • Föräldragrupper och de som fyllt över 30 år.
Sommarjobb & Praktikplatser
Vi hjälper unga i gymnasiet att söka sommarjobb, praktikplatser och LIA-Platser.
Föreningen kan bistå skolor, lärare och studieyrkesvägledare med studiebesök, hjälp med kontakter och                   tillvägagångssätt för att styrka kompetensen bland yrkesverksamma om ungas framfart på arbetsmarknaden.

Fristående workshops
Skarpt Läge har mångårig kunskap i hur man söker arbete.
Vi har mängder av olika alternativ för fristående workshops utöver Jobbskolan.
t.ex. CV-Workshop, Hur man hittar ett arbete, Nätverkar och skapar nya kontakter, Följer upp sina sökta jobb med flera.


Vill ni göra en egen mötesplats riktat för ert behov? Vill ni ha en skräddarsydd workshop?
Tveka inte att kontakta oss för mer information.