Styrelse

Läs mer om Föreningen Skarpt Läges styrelse.

Fredrik Karlsson
(Ordförande)

Projektledare,
Skarpt Läge 2014-Pågående


Projektledare för jobbmässan
Skarpt Läge sedan starten 2014. Fredrik har lång erfarenhet av arbete med målgruppen och arbetsmarknadstjänster.

 

Cecilia Magnusson
(Ledamot)

Ordförande
Göteborgs Hamn.


Tidigare riksdagsledamot i Sveriges riksdag där Cecilia bl.a. arbetat i Justitieutskottet och Konstitutionsutskottet.

Lotta Susanne Forsberg
(Kassör)

Projektledare,
Skarpt Läge 2014-Pågående


Grundare och inisiativtagare till jobbmässan
Skarpt Läge och har projektlett mässan sedan starten 2014. Lotta har 30årig erfarenhet utav nätverkande och arbetsmarknadsfrågor.

 

Christina Riksén,                                     (Ledamot)
Näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv 

Områdesansvarig för Göteborgsregionens kommuner. Arbetar med att hålla dialog med medlemsföretag, politiker och press i regionen för Svenskt Näringslivs räkning.


Christian Westerberg
(Ledamot)

Projektledare,
Näringslivsgruppen Göteborg & Co


Christian samverkar mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi för utveckla Göteborgs attraktionskraft.