Styrelse

Läs mer om Föreningen Skarpt Läges styrelse.

Fredrik Karlsson
(Ordförande)

Projektledare,
Skarpt Läge 2014-Pågående


Projektledare för jobbmässan
Skarpt Läge sedan starten 2014. Fredrik har lång erfarenhet av arbete med målgruppen och arbetsmarknadstjänster.

Lotta Susanne Forsberg
(Kassör)

Projektledare,
Skarpt Läge 2014-Pågående


Grundare och inisiativtagare till jobbmässan
Skarpt Läge och har projektlett mässan sedan starten 2014. Lotta har 30årig erfarenhet utav nätverkande och arbetsmarknadsfrågor.
Hon brinner för det personliga mötet och uppföljning/resultat.

Christian Westerberg
(Ledarmot)

Projektledare,
Näringslivsgruppen Göteborg & Co


Christian samverkar mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi för utveckla Göteborgs attraktionskraft.

Cecilia Magnusson
(Ledarmot)

Ordförande
Göteborgs Hamn.


Tidigare riksdagsledamot i Sveriges riksdag där Cecilia bl.a. arbetat i Justitieutskottet och Konstitutionsutskottet.